akvarell av Grängshammars damm Titel: Grängshammars damm
Material: akvarell
Dimensions: 390 x 340 mm
Plats/Platz/Place: Galleri
År/Jahr/Year  2001